L’escletxa – Qui som

Les antigues accions per visualitzar iniciatives o propostes comunitàries (com pintades, encartellades, etc.) són avui dia ineficaces, insuficients o directament estan prohibides. I ja hem comprovat que la dimensió digital ofereix només una compensació parcial a l’ofec progressiu de l’expressió col·lectiva. Als anys 70, els moviments de ràdios lliures i comunitàries van donar resposta a aquells que no volien ser simplement consumidors d’una oferta tan enorme com poc plural. A aquells que volien exercir el seu dret no només a ser informats amb veracitat, sinó també a informar i dir-hi la seva. Un dels efectes a casa nostra d’aquella onada va ser la creació de ràdios municipals.

A l’Eixample patim una manca evident d’espais de trobada on poder dur a terme activitats i debats compartits dels temes d’interès comú. També patim l’absència d’uns canals de comunicació que permetin l’intercanvi d’experiències, opinions i informacions des d’una visió transformadora.

Les ràdios municipals van ser utilitzades sovint amb una òptica política partidista, com a eines d’innòcua participació tutelada. A Barcelona en van sorgir diverses, sota la definició de “ràdio de districte”… però no a l’Eixample.

Per intentar compensar aquest buit comunicatiu i de participació, creem una RÀDIO COMUNITÀRIA perquè acabi emetent en la freqüència que hauria de tenir la inexistent emissora de districte.

La impulsora del projecte és una Assemblea formada per organitzacions veïnals i ciutadanes. Som veïns i veïnes compromesos amb els principis recollits a les declaracions internacionals de drets humans i civils. Defensem la justícia social, la no discriminació per raons de raça, gènere, sexe o origen, el respecte al medi ambient, la llibertat d’expressió i la democràcia. La gestió de l’Escletxa correspondrà a l’Assemblea, que en definirà les directrius.

Volem que L’Escletxa sigui una emissora i espai del barri i des del barri, que promogui els debats i l’intercanvi d’informació sobre la vida de la gent de l’Eixample, però amb la mirada oberta al món. Que doni veu a les preocupacions i inquietuds dels veïns sobre el món laboral, el medi ambient, la salut, l’educació, les cultures, el transport, el model de consum, la convivència, la participació, la solidaritat i la lluita contra les opressions. Que sigui un espai feminista, antiracista i antifeixista.

La seva llengua vehicular serà el català i hi tindran cabuda totes les llengües que es parlen a la ciutat. Treballarà en xarxa amb emissores semblants del territori i d’arreu.